Informacije


Adresa


IVAN AUTO d.o.o.
Dubrave bb
72276 Nova Bila, BiH

Kontakt informacije


Telefon: +387 30 708 843
Mobitel: +387 63 333 809
Fax: +387 30 708 845
E-mail: info@ivan-auto.ba

Administrativne informacije


Identifikacijski broj: 4236477700002
PDV broj: 236477700002
UniCredit Bank: 3382 5022 7860 8323
Addiko Bank: 3060 5300 0087 9588

//]]>