Remont turbo
kompresoraProcesi servisiranja:
• Rasklapanje i defektaža uzroka kvara
• Čišćenje
• Kontrola ispravnosti dijelova
• Balansiranje rotora
• Sklapanje ketridža
• Ispitivanje na probnom stolu i montaža kućišta
• Svi dijelovi (ležajevi, karike, zaptivke) se mijenjaju na svakom turbokompresoru, bez obzira na oštećenje.
• Sve ostale komponente se provjeravaju prema specifikacijama proizvođača i po potrebi mijenjaju novim.
• Jedan od najvažnijih segmenata u remontu turbokompresora je ispitivanje i kontrola.

Rotor svakog turbokompresora se balansira, a turbo ispituje na probnom stolu, poslednje generacije, koji podržava brzine rotora do 250.000 o/min

 

Dijagnostika
kvarova turbine90% kvarova na turbokompresorima se dešava u sljedećim slučajevima:


• Prisutnost stranog tijela u turbini ili kompresoru
• Prljavština u ulju
• Neadekvatno snabdijevanje uljem (pritisak ulja / filter ulja)
• Visoka temperatura ispušnih plinova (sistem paljenja / sistem ubrizgavanja) Ove greške mogu se izbjeći redovitim održavanjem. Na primjer, prilikom promjene filtera zraka mora se voditi računa da strana tijela ne dospiju u turbokompresor.

Prije nego što pristupite skidanju turbokompresora s motora treba obratiti pažnju na sljedeće:

Crni dim na auspuhu motora? Plavi dim na auspuhu motora? Pritisak turbine prevelik? Oštećeno turbinsko i kompresorsko kolo? Motor troši ulje? Gubitak snage motora - pritisak nizak? Ulje curi na kompresorskoj strani? Ulje curi na turbinskoj strani? Turbokompresor glasan?


Održavanje
turbo kompresora


Turbokompresor je dizajniran da uz redovno održavanje traje koliko i motor.

Da biste osigurali radni vijek turbokompresora koliko i motora morate se pridržavati sljedećih pravila:
• redovna zamjena ulja i filtera ulja
• redovna zamjena filtera vazduha
• pridržavati se tvorničkih preporuka za intervale servisa i kvalitet ulja.

Najčešći uzroci kvarova

Ako sumnjate da imate problema sa turbokompresorom ili mu zvuk nije uobičajen odvezite auto na servis jer rad motora sa neispravnim turbokompresorom može dovesti do kvara na motoru!

Mehanička oštećenja:


Mehanička oštećenja izazvana utjecajem stranog tijela su jasno vidljiva na kolu turbine ili impelera. Ne koristite turbokompresor s oštećenim lopaticama jer je došlo do poremećaja ravnoteže (debalansa) na rotoru što može izazvati trajno oštećenje turbokompresora.

Nedovoljan dotok ulja:


Nedovoljan dotok ulja može biti uzrokovan slijedećim:
• Dugi periodi nekorištenja vozila.
• Oštećena ili sužena cijev za dovod ulja.
• Nizak pritisak ulja u motoru izazvan kvarom na sistemu.
• Nizak nivo ulja ili prazan rezervoar za ulje.
• Upotreba zaptivača koji mogu smanjiti protok ulja.

Zaprljano ulje:


Zaprljano ulje može oštetiti turbokompresor izazivajući fizička oštećenja na ležajevima i radnim površinama. Da bi se izbjeglo oštećenje, ulje i filteri treba da budu onog kvaliteta koji je preporučio proizvođač. Ulje i filteri treba da se mijenjaju prilikom zamjene turbokompresora i u redovnim intervalima koje je definisao proizvođač vozila ili motora. Oštećenja zaprljanim uljem mogu biti rezultat:
• Zagušenog, oštećenog ili filtera lošeg kvaliteta.
• Prljavštine koja se nakupila tokom eksploatacije vozila.
• Habanja dijelova motora i raznih krhotina koje se mogu pojaviti tokom eksploatacije motora.
• Kvara na by-pass ventilu uljnog filtera.
• Smanjenje mazivih svojstava ulja.

Nakupljanje čađi:


Nakupljanje čađi se javlja zbog previsoke temperature ispušnih plinova ili naglog gašenja zagrijanog motora. Preporučuje se da motor prije gašenja odradi 2 do 3 minuta u leru da se ohladi sistem ležajeva. Visoka temperatura na turbinskom kraju izaziva karbonizaciju ulja i koroziju ležajeva. Najveća oštećenja nastaju na zaptivnom prstenu osovine, ležajevima turbine, začepljenja rupa za drenažu ulja na kućištu ležaja.
Nakupljanje čađi može biti izazvano:
• Naglim gašenjem zagrijanog motora.
• Smanjivanje kvaliteta ulja karbonizacijom tijekom eksploatacije.
• Neredovnim mijenjanjem ulja tijekom eksploatacije vozila.
• Curenjem zraka ili goriva.
• Greškom na uređaju za ubrizgavanje ulja.
Prije zamjene turbokompresora, budite sigurni da ste ispravno dijagnosticirali uzrok kvara.
110

Povijest turbokompresora

1925, švicarski inžinjer Alfred Buchi je bio prvi koji je uspješno primjenio sistem turbokompresovanja pomoću ispušnih plinova te postigao povećanje snage motora za više od 40%.
//]]>